200 litros.

200 litros.

#whitagram

#whitagram

Hurley, NY.

Hurley, NY.

NYC.

NYC.

Central Park.

Central Park.

NYC, july 21, 2014. 6:15PM. 79F.

NYC, july 21, 2014. 6:15PM. 79F.

Pine Plains, NY. @kathydisco

Pine Plains, NY. @kathydisco

Seems safe.

Seems safe.